KONKURS DAMMA / 1 / 2019

TEMATYKA KONKURSU: Tytułowa strona internetowa DAMMY

REGULAMIN KONKURSU:

D e b i u t Ambasador Marki Młodych Artystów [DAMMA], będąc wyłącznym organizatorem, ogłasza pierwszy otwarty konkurs na wykorzystanie dzieła twórcy, które będzie wizytówką pierwszej strony internetowej DAMMY.

Aby pełnoprawnie wziąć udział w wyżej opisanym konkursie wystarczy w terminie do 31 marca 2019 roku przesłać na adres mailowy: damma@damma.pl maksymalnie trzy zdjęcia prac własnego autorstwa i pomysłu wraz z następującymi dodatkowymi informacjami:

  • imię i nazwisko twórcy
  • adres zamieszkania twórcy
  • numer kontaktowy telefonu i adres mailowy
  • opis dzieła
  • wymiary
  • data powstania dzieła
  • dwie ceny: pierwsza, w przypadku wygrania konkursu

druga, w przypadku zwykłej sprzedaży.

Dopuszcza się dowolny kierunek sztuki i zastosowaną technikę wykonania, m.in. fotografię, grafikę, malarstwo, rysunek, rzeźbę, szkło i witraż, tkaninę artystyczną.

Wynik konkursu ogłoszony będzie na stronie internetowej www.damma.pl w dniu 15 kwietnia 2019 roku. Organizator może przesunąć termin ogłoszenia wyników bez podania przyczyny, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2019 roku.

Ze zwycięzcą zawarta będzie stosowna umowa w zakresie nabycia dzieła i przeniesienia praw majątkowych i autorskich. Data i miejsce uroczystości z tym faktem związane będą uzgodnione wspólnie między stronami.

Dzieła pozostałych twórców mogą zostać zakupione na zasadach ogólnych w przypadku podjęcia takiej decyzji przez organizatora konkursu.