Informacje ogólne

Jak zostać uczestnikiem aukcji

 

W licytacji może wziąć udział:

 • osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • osoba prawna
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną

Zgłoszenie uczestnictwa dokonuje się za pośrednictwem internetu, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w katalogu aukcyjnym i na stronie: www.damma.pl, który następnie po zeskanowaniu lub sfotografowaniu należy przesłać drogą mailową na adres: damma@damma.pl

W licytacji można uczestniczyć w wybranej przez siebie formie, tj.:

 • osobiście
 • telefonicznie 
 • przez internet www.onebid.pl
 • pisemnie, zlecając licytację z limitem ceny.

Jak zgłosić obiekt na aukcję

 

By dokonać zgłoszenia wystarczy przesłać na adres damma@damma.pl:

  • zdjęcia dzieła sztuki
   • z przodu i tyłu
  • podać podstawowe informacje dot. dzieła, jak:
   • wymiary
   • pochodzenie
   • inne według posiadanej wiedzy