Dla prasy

Przekuwanie talentu w  sławę

Spółka Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów, potocznie zwana DAMMA, z siedzibą w Bielsku-Białej, powstała w 2018 roku. Jej profil działalności ukierunkowany jest przede wszystkim na promocję i budowę marki młodych twórców wywodzących się z różnych szkół o profilu artystycznym.
Choć temat poszukiwań talentów znany i realizowany od wielu lat przez wiele podmiotów w Polsce, to warto zaznaczyć, że nikt jeszcze nie podjął współpracy na taką skalę.
Odnotowujący stale rosnące zainteresowanie sztuką rodzimą rynek otwiera nowe możliwości, dzięki którym DAMMA chce stać się poważnym partnerem w obszarze kultury. Motto DAMMY: „Pokochajmy sztukę młodych artystów” ma przekuć talent w sławę.

Logotypy do pobrania