Bielsko-Biała, dn. 1.3.2019

Debiut Ambasador Marki Młodych Artystów Sp. z o.o., będąc wyłącznym organizatorem, ogłasza trzeci otwarty konkurs o tematyce:

OBRAZ DO WNĘTRZA *

Regulamin:

Aby pełnoprawnie wziąć udział w niniejszym konkursie wystarczy w terminie do 31 sierpnia 2019 roku przesłać na adres mailowy: damma@damma.pl zdjęcia maksymalnie trzech prac własnego autorstwa wraz z następującymi dodatkowymi informacjami:

 • imię i nazwisko twórcy
 • adres zamieszkania twórcy
 • numer kontaktowy telefonu i adres mailowy
 • opis dzieła
 • wymiary
 • technika wykonania
 • data powstania dzieła
 • dwie ceny:
  • pierwsza, w przypadku wygrania konkursu
  • druga, w przypadku zwykłej sprzedaży.

Dopuszcza się dowolną technikę wykonania, m.in. olej, akryl, akwarelę, pastel.

Wynik konkursu ogłoszony będzie na stronie internetowej www.damma.pl w dniu 5 października 2019 roku. Organizator może przesunąć termin ogłoszenia wyników bez podania przyczyny, nie później jednak niż do 30 października 2019 roku.

Ze zwycięzcą zawarta będzie stosowna umowa w zakresie nabycia dzieła. Data i miejsce uroczystości z tym faktem związane będą uzgodnione wspólnie między stronami.

Dzieła pozostałych twórców mogą zostać zakupione na zasadach ogólnych w przypadku podjęcia takiej decyzji przez organizatora konkursu i zgody uczestnika konkursu.

[*] wnętrze banku, firmy, hotelu, instytucji, mieszkania itd.