75 l a t Związek Polskich Artystów Plastyków, tak na poważnie, to ponad stuletnia organizacja ogólnopolska. Składa się z 21 okręgów i skupia obecnie ponad pięć tysięcy artystów wszystkich specjalności sztuk wizualnych. W najlepszych czasach, przed stanem wojennym ,...