Lista dzieł:

Urodziła się w Lublinie w 1968r. Uczęszczała do ogniska plastycznego
„Przy Bramie”, po ukończeniu którego rozpoczęła studia plastyczne na
Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, które zwieńczone
ostały dyplomem w pracowni grafiki u prof. Stanisława Góreckiego.
Obecnie mieszka w Olsztynie. Uprawia rysunek, malarstwo i fotografuje.
Artystka uczestniczyła w regionalnych wystawach zbiorowych oraz
licznych konkursach o zasięgu krajowym. W Ogólnopolskim Konkursie
Rysunku Węglem w Łęcznej zajęła w 2018r. – III miejsce. Jej prace znajdują
się w wielu zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.