Kliś-Karkoszka Anna

Przebudzenie świadomości, 2019
Kliś-Karkoszka Anna Przebudzenie świadomości, 2019

OPIS

olej, płótno / 100 x 80 cm
114 x 94 cm, wymiary z ramą
sygnatura p.d.: ’A. Kliś-Karkoszka’

ZAPYTAJ O CENĘ