Łopieński Ignacy

Cesarz Wilhelm II na polowaniu w Hubertusstock, 1893
Łopieński Ignacy, Cesarz Wilhelm II na polowaniu w Hubertusstock, 1893

SPRZEDANE

OPIS

akwaforta wg Juliana Fałata, papier / 11,3 x 27,7 cm wymiar kompozycji
28,5 x 37,8 cm, wymiary arkusza
tłoczenie wklęsłe szer. 6 mm wokół kompozycji i opisów
opisy l.d.: ’J. FAŁAT PXT.’
p.d.: ’JGN. ŁOPIEŃSKI SCT.’
poniżej śr.d.: ‘KAISER WILHELM II AUF DER JAGD IN HUBERTUSSTOCK’
poniżej l.d.: ‘Druck & Verlag der Gesellschaft f. vervielf. Kunst in Wien.’
p.d.: ‘Vervielfaltigung vorbehalten.’
numer inwentarzowy: 84/21/12/2019/poz.2
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna, Bielsko-Biała
LITERATURA:
Kolekcje ziemi obiecanej [zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880 – 1939]
aut. Dariusz Kacprzak, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2015 s.420 poz.943