Malczewski Jacek

Szkic mężczyzny
Malczewski Jacek, Szkic mężczyzny

SPRZEDANE

OPIS

ołówek, papier / 43,6 x 28,2 cm [w świetle ramy]
58,8 x 42,2 cm, wymiary z ramą
sygnatura i numeracja l.d.: ’J.Malczewski 1574’
na rewersie w „okienku” starej oprawy okrągła pieczątka:
z tarczą herbu Tarnawa i napisem w otoku
‘ZE ZBIORÓW MARJI MALCZEWSKIEJ’
numer inwentarzowy: UK/mk/24/6/2020/f
POCHODZENIE:
kolekcja prywatna