NIEGEL Małgorzata

Emancypantka, 2019
NIEGEL Małgorzata Emancypantka, 2019

OPIS

olej, płótno / 50 x 40 cm

63 x 53 cm, wymiary z ramą

sygnatura i data l.d.: ’M. Niegel, A.D. 2019’

tytuł, sygnatura i data na rewersie:

’Emancypantka, Małgorzata Niegel, I A.D.2019’