Fałat Julian Portret chłopa

Fałat Julian Portret chłopa

Fałat Julian Portret chłopa OPIS olej, tektura naklejona na deskę / 75 x 51 cm [w świetle ramy] 95 x 71 cm, wymiary z ramą sygnatura p.d.: ’JFałat Bystra’ BADANIA ANALITYCZNE: Pracownia Badań Analitycznych Dzieł Sztuki – Teresa, Marek Pabis, Kraków BADANIA...
Fałat Julian Pejzaż zimowy, 1915

Fałat Julian Pejzaż zimowy, 1915

Fałat Julian Pejzaż zimowy, 1915 OPIS akwarela, gwasz, papier / 36,5 x 98,5 cm [w świetle ramy] 52 x 115 cm, wymiary z ramą sygnatura i data p.d.: ’JFałat 915’ BADANIA ANALITYCZNE: Pracownia Badań Analitycznych Dzieł Sztuki – Teresa, Marek Pabis, Kraków BADANIA...